Historia och restaurering

Lumparby nr 5, Ollas

Lumparby är den äldsta byn i Lumparland och nämns i skrift första gången 1494 som Lomperby. Den första bebyggelsen torde dock ha funnits redan under 1100-talet eller tidigare.

Vid skattläggningen på Åland 1661 består byn av 6 gårdar, Lumparby nr 5 var då ett kronohemman om 170 jordmarker eller 1 mantal. Efter stora ofreden 1714-1721 då hela byn legat öde, upptogs gården 1723 av Olof Johansson och det är troligen efter honom som gården fått sitt namn Ollas.

Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes 1825 när gården brukades av Erik Eriksson. Gården övertogs av Eriks svärson Anders Johan Rosenberg och senare av dennes son Johan Erik Rosenberg. Under Johan Eriks tid byggdes mangårdsbyggnaden till och lillstugan uppfördes. Johan Erik hade många förtroendeuppdrag, han var Ålands första lantdagsman, socknens kyrkvärd och nämndeman vid tinget. Han var också en av de större bonderedarna i byn samt handelsman och postmästare och vid sekelskiftet fanns en butik i lillstugan. Johan Erik drev också samhällsutvecklande frågor som att starta en folkskola i Lumparland och bygga bro över Lumparsund.

Johan Eriks sonhustru, änkan Maria Natalia sålde gården 1929 till Fridolf Helmer. I början av av 1960-talet omfattade gården 121 hektar och Fridolfs hustru Elsa Matilda bodde på gården fram till sin död 1971. Därefter har marken sålts av och gårdsbyggnaderna låg öde fram till 1994 när de köptes av Ola Nyqvist och Katja Kudinoff. Paret gjorde ett omfattande och varsamt restaureringsarbete under drygt 10 års tid. 2007 såldes gården till oss och  omfattar idag endast byggnader jämte 1 hektar mark.

När vi flyttade till Ollas var boningshuset restaurering klar. Lillstugan däremot var i sämre skick. Eftersom den är det första man möter på gården så blev exteriören vår första utmaning. Farstukvistarna återuppbyggdes helt i ursprunglig form, samtliga fönster har restaurerats eller förnyats och panelen har fått ny  rödmylla blandad med sälolja. Lillstugans konstruktioner, stockar mm är i förhållandevis gott skick vilket har underlättat restaureringsarbetet.

Invändigt har vi sakta men säkert försökt återskapa husets atmosfär. Taken har fått ny limfärg, väggar nytt spännpapp med tidsenliga tapeter o.s.v. Vi har också restaurerat den stora gamla köks- och bastuspisen samt byggt upp den andra skorstenspipan. Så mycket som möjligt har vi bevarat i ursprungligt skick. Sommaren 2013 kunde vi äntligen öppna café och hantverksbutik i lillstugan.